- förpackat bra! -

Viklådor i wellpapp

Wellpapp

Kräver stansning och därmed kostnad för unikt verktyg. Vanligaste konstruktionerna FEFCO 0421 och 0427. Fantasin sätter konstruktionsgränsen. Kan göras självlåsande, utan tejp. Mindre upplagor CAD-skäres utan verktygskostnad. Vissa format har vi befintliga stansverktyg till. Vissa lagerhållna format finns.

  • Elegantare än slitslådan
  • Dock oftast dyrare
  • Brunt eller vitt material
  • Kan förses med avancerat tryck
  • Försluts utan hjälpmedel
  • Kan öppnas och förslutas upprepade gånger
Sökt format (invändigt) skall anges i mm
Vad som är Längd, Bredd respektive Höjd har ingen betydelse
x x