- förpackat bra! -

Slitslådor i wellpapp

Wellpapp

Produceras i omställningsbara maskiner och kräver därför inga unika verktyg. Vanligaste konstruktion FEFCO 0201, som försluts genom tejpning i lock och botten. Vi tillverkar efter önskat format om du inte hittar något i lager.

  • Säker och kostnadseffektiv för transport
  • Oftast billigaste alternativet
  • Brunt eller vitt material
  • Kan förses med enklare tryck
  • Försluts normalt med tejp

Sökt format (invändigt) skall anges i mm
Vad som är Längd, Bredd respektive Höjd har ingen betydelse
x x