- förpackat bra! -

Kapslar i kartong

Kartong

Tillverkas av kartong. Kartong är alltså inte benämning på en låda utan på ett material. Kartong tillverkas genom olika typer av sammanfogning av tunnare pappers- eller pappkvaliteter. Stansverktyg krävs för varje utförande. Mindre upplagor CAD-skäres utan verktygskostnad. Vissa format har vi befintliga stansverktyg till.

  • Oftast innerförpackning
  • Tillverkas i kartong (ca 0,3-0,5 mm tjock), eller i tunnare well (ca 1,5 mm tjock)
  • Kan förses med självresande botten
  • Kan förses med avancerat tryck
  • Försluts utan hjälpmedel
  • Kan öppnas och förslutas upprepade gånger
Sökt format (invändigt) skall anges i mm
Vad som är Längd, Bredd respektive Höjd har ingen betydelse
x x